Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

6 czerwca 2016

Sztuka wystąpień publicznych

Kategorie: Ogólna — Admin @ 16:12

Naukowe Koło Ekonomistów serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Sztuka wystąpień publicznych”, które poprowadzi mgr Justyna Ziobrowska.

Na spotkaniu dowiemy się m.in. jak pokonać tremę przed wystąpieniem publicznym, w jaki sposób mówić, aby nas słuchano, jak dobrze wykorzystywać środki audiowizualne oraz jakich błędów unikać.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w najbliższy wtorek o godz. 17:00 do sali 2.03D.

Do zobaczenia 🙂

31 maja 2016

Drugie Międzynarodowe Sympozjum Polityki Gospodarczej

Kategorie: Ogólna — Admin @ 12:43

Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów wraz z dr. Marcinem Winiarskim oraz dr. Sebastianem Jakubowskim zapraszają na Drugie Międzynarodowe Sympozjum Polityki Gospodarczej: „Competitiveness in the Global Knowledge Economy – Business Innovation, Policy, Infrastructure and Societal Dialogue”, które odbędzie się w dniu 4 czerwca (sobota) w godz. 11:00 – 14:00 w sali im. Witolda Świdy 2D.

Sympozjum zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

 

Program:

11:00 Opening and Introduction

Dr. Sebastian Jakubowski, Wroclaw University

11:10 Key Enabler for European Competitiveness:

Internationally Interconnected Innovation

Daniel W. Bloemers, M.A.; Brussels, Belgium

This presentation will provide a conceptual introduction to business competitiveness in the global knowledge economy, highlighting internationally interconnected innovation as an increasingly important driver. Building upon an overview of business practices in international knowledge transfer, the presentation will shed light on the role of the public sector in the global knowledge economy. It will explore instruments and global trends of innovation policy, before zooming in on selected policy practices at EU level.

12:00 Key Enabler for European Competitiveness:

Energy and Communication Infrastructure

Daniel Iglhaut, M.A., M.Sc.; TÜV Rheinland Consulting GmbH, Berlin, Germany

Alongside modern innovation systems, resilient and flexible energy and communication infrastructures are crucial for European competitiveness. The European Digital Agenda aims at the vast deployment of broadband communication infrastructure across Europe to induce innovation and competition. At the same time, the ongoing transformation towards a `smarter´ energy system leads to constantly increasing needs to transmit and process data of `prosumers´. This imposes two significant challenges: How can synergies in joint cross-sectoral infrastructure deployment be realized, and to what extent can existing ICT infrastructure be used for smart grids and smart metering?

After a short theoretical and conceptual introduction, this presentation will provide a brief overview of the European regulatory framework for joint infrastructure deployment. Fundamental challenges faced by energy and telecommunication companies will be highlighted. Moreover, different European approaches to cooperative infrastructure deployment will be examined.

12:50 Drivers of Competitiveness Under Fire:

Controversies, Societal Dialogue and Political Communication

Markus P. Raschke, M.Sc.; Munich, Germany

Building upon the preceding analyses, this presentation will explore controversies and mechanisms of societal acceptance management around political and infrastructural measures aiming at increased competitiveness. Firstly, it will highlight societal concerns regarding large-scale infrastructure projects, such as the construction of high-voltage power transmission lines. Discussing specific cases, it will provide an introduction to the concept of societal dialogue. Secondly, the presentation will portray political and societal controversies around international trade agreements, such as TTIP and CETA, in the U.S. and German-speaking countries. Alternative mechanism of societal dialogue, political inclusion and civil participation in Germany, Lithuania, and Switzerland will be explained as examples of political communication upside-down.

13:40 Discussion on Drivers and Barriers of European Competitiveness

14:00 Closing

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Marcin Winiarski

Dr Sebastian Jakubowski

Anna Modrzejewska

14 kwietnia 2016

„Konferencja jako produkt marketingowy – aspekty organizacyjne”

Kategorie: Ogólna — Admin @ 17:59

W najbliższy wtorek (19 kwietnia) zapraszamy na spotkanie NKE pt. „Konferencja jako produkt marketingowy – aspekty organizacyjne”, które poprowadzi dr Marcin Winiarski. Spotkanie odbędzie się w sali 2.03 bud. D o godzinie 17:00. Do zobaczenia!

4 kwietnia 2016

Dzień Ekonomii 2016 – program

Kategorie: Ogólna — Admin @ 17:30

Rejestracja uczestników od 9:15, I piętro budynek D (hol)

9.45 Przywitanie gości

Otwarcie konferencji

Władze Rektorskie UWr, Dziekańskie WPAE i Dyrekcja INE
9.50 I panel dyskusyjny: Problemy polityki ekonomicznej – Ocena programu zmian gospodarczych w Polsce, propozycje Premiera Mateusza Morawieckiego

 

Uczestnicy:

przedstawiciel Rządu i Pana Premiera,

p. Minister Ilona Antoniszyn-Klik,

Przewodniczący Tomasz Wójcik,

Kanclerz Loży Dolnośląskiej p. Marek Woron

Moderator: prof. Witold Kwaśnicki

11.15 Przerwa kawowa
11.30 II panel dyskusyjny: Rozwój regionalny Dolnego Śląska

 

Uczestnicy:

Prezes Maciej Potocki WPT,

Dyrektor Maciej Zathey z I.R.T. Urząd Marszałkowski,

Moderator: prof. Ewa Pancer-Cybulska UE Wrocław

13.00 Przerwa kawowa
13.15 Wystąpienia:

Niezależność mediów – rola mediów we współczesnym świecie

Jego Eminencja Biskup Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego prof. Volodymyr Kharko,

prof. Viktor Shtanko – Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie,

prof. Mikołaj Iwanow – Uniwersytet Opolski i SEW UW,

Dyrektor Mirosław Spychalski TVP Wrocław

 

14.45 Konferencja plakatowa „Świat mediów – świat według mediów”
The second conference of the Economics Day  2016

 

Konferencja w języku angielskim.

The First Conference of Students of Marketing Management Programs (MME & Erasmus) at the Faculty of Law, Administration and Economics: „The media world – the world according to the media”

15.15 Przywitanie gości i uczestników/

Welcoming the guests and participants

Jan Wais – Deputy Director Foreign Relations Office Municipality of Wroclaw,

Prof. Urszula Kalina-Prasznic – Director of Institute of Economic Sciences,

dr Marcin Winiarski –  the main organiser of the Economics Day 2016 (IES, CEDIMES)

15.20 BNY Mellon’s Investment in Wroclaw’s Talent Market Edyta Bujak, Nicola Manley (BNY Mellon)
15.25 I session and discussion
17.15 Coffee break
17.30 II session and discussion
18.30 Conclusions and official closing of CSMMP (MME& Erasmus) in Wrocław

Komitet Organizacyjny:

dr Marcin Winiarski,

mgr Justyna Ziobrowska, Anna Modrzejewska, Emilia Szabat, Joachim Leonarski,

Ilona Walaszczyk, Carolin Seelow, Sajid Chishty

Kategorie: Ogólna — Admin @ 17:27

Jak co roku na Dniu Ekonomii pojawi się akcent wioślarski – przy stanowisku Sekcji Wioślarskiej będzie możlwość spróbowania swoich sił w ergometrze wioślarskim i do zobaczenia, z czym mają wioślarze do czynienia. Dla każdego do przejechania dystans 100 m, do wygrania atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz odwiedzenia fanpage Sekcji Wioślarskiej UWr: https://www.facebook.com/sekcjawioslarskauwr/ 🙂

24 marca 2016

Konferencja „O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”

Kategorie: Ogólna — Admin @ 14:45

Pełnomocnik Rektora UWr do spraw pomocy studentom z Ukrainy

Zakład Ukrainistyki oraz Koło Naukowe Ukrainistów

zapraszają

na międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną

O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim

Termin konferencji: 19 kwietnia 2016 r

Miejsce konferencji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

(ul. Pocztowa 9)

 

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów przede wszystkim studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim i zainteresowanych problematyką ukraińską, m.in.: językiem ukraińskim, literaturą, szeroko pojętą kulturą, historią, polityką, prawem oraz innymi obszarami nauk. Tytuł konferencji wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki ukrainistycznej, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno przez studentów ukrainistyki, jak i studentów innych wydziałów, którzy zajmują się tematyką ukraińską.

Konferencja ma również na celu konsolidację studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących na UWr oraz ich integrację ze środowiskiem studenckim.

Obrady odbywać się będą w formie plenarnej oraz w sekcjach. Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:

– Aktualne zagadnienia gramatyki ukraińskiej

– Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa ukraińskiego

– Prawo na Ukrainie

– System i rola edukacji na Ukrainie

– Ekonomia Ukrainy

– Dzieje Ukrainy

– Kultura  ukraińska wczoraj i dziś

– Przemiany społeczno-polityczne na Ukrainie

Językami konferencji są język polski, ukraiński, angielski.

Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie materiałów pokonferencyjnych w formie elektronicznej.

 

 Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (z referatem) prosimy przesyłać do 31.03.2016 na adres: oukrainieuwr@gmail.com

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji również prosimy o kontakt na podany adres.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  1. Imię i nazwisko:
  2. E-mail:
  3. Numer telefonu:
  4. Uczelnia /Instytut/Katedra/ koło naukowe/organizacja:
  5. Kierunek i rok studiów:
  6. Potrzebny sprzęt techniczny:
  • rzutnik multimedialny – tak/nie
  • komputer – tak/nie
  1. Temat referatu:
  2. Abstrakt referatu (500-1000 znaków):

 

Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana drogą e-mailową do 02.04.2016.

 

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr Sylwia Wójtowicz

Marcin Kluzek

Paulina Korneluk

Aleksandra Kosior

Olga Kowalczyk

Magda Zabagło

18 grudnia 2015

Sprawozdanie z XIII MSKN

Kategorie: Ogólna — Admin @ 09:29

W dniach 4-5 grudnia 2015 roku miała miejsce XIII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa z okazji 70-lecia wrocławskiego środowiska naukowego zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Naukowe Koło Ekonomistów oraz Instytut  CEDIMES. Konferencja należała do cyklu „Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa” i nosiła tytuł „Praca, Płaca, Migracje”.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marka Bojarskiego i Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Włodzimierza Gromskiego.

Na wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, jak również przedstawiciele z zagranicy: prof. Volodymyr Kharko,  prof. Viktor Shtanko, prof. Siergiej Kasjan oraz 6 studentów.

W piątek, 4 grudnia, o godzinie 9.45 w sali 2D WPAiE UWr miało miejsce uroczyste otwarcie konferencji oraz powitanie gości. W imieniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marka Bojarskiego przybył Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z  zagranicą  prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Prorektor ds. Nauczania prof. dr hab. Karol Kiczka. Konferencję otworzyli także Dziekan WPAiE prof. dr hab. Włodzimierz Gromski i Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Urszula Kalina- Prasznic.

Po uroczystym otwarciu nastąpiły wystąpienia: Tomasza Wójcika (Członka Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie), prof. Volodymyra Kharko i prof. Viktora Shtanko (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie), pt. „Sytuacja społeczno-ekonomiczna na Ukrainie” oraz prof. dr hab. Leona Olszewskiego, pt. „Mechanizmy asymetrii i nierówności w globalnym świecie”.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się debata z udziałem zaproszonych gości: p. Minister Ilony Antoniszyn-Klik (Ministerstwo Gospodarki), p. Dyrektora Jacka Sutryka (Urząd Miejski we Wrocławiu), p. Michała Górskiego (Nowoczesna), p. Senatora Andrzeja Jarocha (PiS) oraz p. Piotra Uhle (PO). Moderatorem dyskusji był prof. Witold Kwaśnicki (INE).

Pierwszego dnia miały miejsce jeszcze trzy sesje. Pierwsza pod przewodnictwem prof. Urszuli Kaliny-Prasznic, druga – prof. Volodymyra Kharko, trzecia zaś pod przewodnictwem prof. Viktora Shtanko. Łącznie w wymienionych sesjach czynny udział wzięło 16 studentów.

W sobotę, 5 grudnia 2015 r., konferencja odbyła się w sali konferencyjnej budynku DELTA Wrocławskiego Parku Technologicznego. Tego dnia miały miejsce sesje: V, VI i VII, pod przewodnictwem prof. Volodymyra Kharko i dr Marcina Winiarskiego. W VI sesji przez studentów Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie zostały wygłoszone 4 referaty w języku angielskim. Łącznie drugiego dnia zaprezentowano 25 referatów. Następstwem każdego bloku tematycznego była dyskusja uczestników konferencji. O godzinie 16:00 dr Marcin Winiarski podziękował gościom, uczestnikom oraz Komitetowi Organizacyjnemu i uroczyście zamknął XIII Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową.

Liczbę biernych słuchaczy konferencji szacuje się na ok. 150 osób. Zagranicznych studentów biorących czynny udział w wydarzeniu było 4. Na sali jako bierni uczestnicy znaleźli się studenci programu wymiany międzynarodowej ERASMUS. Niestety z powodu problemów wizowych nie dojechał prof. Siergiej Kasjan oraz jeden ze studentów.

27 listopada 2015

XIII MSKN – PROGRAM KONFERENCJI

Kategorie: Ogólna — Admin @ 14:01

Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów WPAE UWr

ZAPRASZAJĄ NA


XIII MIĘDZYNARODOWĄ STUDENCKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

z okazji 70-lecia wrocławskiego środowiska naukowego

pod patronatem

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego,

JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marka Bojarskiego i

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr  hab. Włodzimierza Gromskiego

 

 „CZŁOWIEK, PRZEDSIĘBIORSTWO, GOSPODARKA ŚWIATOWA:

PRACA, PŁACA, MIGRACJE”

PROGRAM KONFERENCJI:

PIĄTEK, 04.12.2015

9:45 Sala 2D im. Witolda Świdy: Powitanie gości. Uroczyste otwarcie konferencji: prof. Marek Bojarski (Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Włodzimierz Gromski (Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii) i prof. Urszula Kalina-Prasznic (Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych)

Wystąpienia:

Tomasza Wójcika (Członka Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie),

prof. Volodymyra Kharko i prof. Viktora Shtanko (Uniwersytet im I. Franki we Lwowie) – Sytuacja społeczno-ekonomiczna na Ukrainie,

prof. Leona Olszewskiego (CEDIMES Polska) – Międzynarodowe problemy zatrudnienia i migracji

11:15   Przerwa kawowa
11:30 Sala 2D im. Witolda Świdy: Debata z udziałem:
p. Minister Ilony Antoniszyn-Klik (Ministerstwo Gospodarki),
p. Dyrektora Jacka Sutryka (Urząd Miejski Wrocławia), Michała Górskiego (Nowoczesna), Pawła Hreniaka (PiS), Piotra Uhle (PO).

Moderator dyskusji: prof. Witold Kwaśnicki (INE)

 

 

Sesja II

Wprowadzenie do problematyki konferencji: dr Marcin Winiarski (INE WPAE UWr)

Przewodniczy prof. Urszula Kalina-Prasznic (INE WPAE UWr)

13:15 mgr Łukasz Stępkowski Application of Protocol no. 30 to the EU Treaties to Polish employees – much ado about nothing?
13:30 mgr Sebastian Solecki Ochrona bezpieczeństwa pracowników z perspektywy prawa karnego
13:45 mgr Monika Szczepańska Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową na gruncie polskiego Kodeksu Karnego
14:00 Konrad Hupało Karnoprawne ujęcie naruszenia praw pracowniczych
14:15 mgr Tomasz Juraszek Polski rynek pracy a zagrożenia psychospołeczne
14:30 mgr Bartłomiej Jaworski Nowa ustawa o cudzoziemcach szansą na pozyskanie szczególnie pożądanych imigrantów
14:45 Przerwa
Sesja III Przewodniczy prof. Volodymyr Kharko
15:30         mgr Arkadiusz Sieroń Ekonomiczna teoria migracji. Wnioski dla kryzysu imigracyjnego w Europie
15:45 mgr Bartosz Szymkow Emigracja zarobkowa w Irlandii perspektywą lepszego życia i szansą na rozwój osobisty i zawodowy
16:00          Inna Bevza Ekonomiczne przyczyny migracji obywateli Ukrainy do Polski w latach 1991 – 2015
16:15 mgr Magdalena Debita Legalni i nielegalni imigranci w Europie. Kultura przyjęcia
16:30 Khrystyna Khudyak Sposoby legalizacji pobytu w Polsce obywateli państw spoza UE
16:45       mgr Justyna Ziobrowska Rola organizacji Trzeciego Sektora w przyjmowaniu imigrantów

 

17:00 Przerwa
Sesja IV Przewodniczy prof. Viktor Shtanko
17:15 mgr Joanna Czesak Migracja zawodowa farmaceutów w Unii Europejskiej
17:30 mgr Katarzyna B. Śliwak Migracje jako szansa dla systemów emerytalnych państw Europy Zachodniej – kazus Niemiec i Wielkiej Brytanii
17:45 Maciej Świderski Szanse i zagrożenia dla polskiego systemu emerytalnego
18:00 Anna Rabiak Wpływ exodusu syryjskiego na usprawnienia portali społecznościowych – pomoc humanitarna czy pomysł na biznes?
18.15 mgr Krzysztof Maruszczak Motywacja jako klucz do sukcesu przedsiębiorstwa

 

18:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

SOBOTA, 5.12.2015

Sala konferencyjna w budynku DELTA Wrocławskiego Parku Technologicznego

Sesja V

Wprowadzenie do problematyki drugiego dnia konferencji: dr Marcin Winiarski

Przewodniczy Sergiej Kasjan

9:30 mgr Katarzyna Godek Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie Powiatu Kępińskiego
9:45 mgr Paweł Łagowski Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych
10:00 mgr Damian Klimas Międzynarodowy Business Process Outsourcing – istota, rodzaje, aspekty prawne
10:15 mgr Monika Szczotkowska Pracowniczy Corporate social responsibility jako czynnik zwiększający konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy
10:30 mgr Daniel Butyter Zatrudnienie obywateli Republiki Ukrainy w Unii Europejskiej – Aspekty prawne i ekonomiczne

Sesja VI

Przewodniczy prof. Volodymyr Kharko
10:45 Lyubomyr Polyuha Informative and analytical platform for enterprise project management
11:00 Andrii Byi Konieczność zarządzania w makro i mikro poziomach ekonomicznych a specyficzność podejmowania decyzji
11:15 Yuliya Lukovska The impact of foreign capital on national banking systems
11:30 Mariya Yaremyk The development of international tax competition in globalization
11:45 Alla Lykova The role of the UE to improve the Ukrainian business climate
12:00 Tetiana Podoliak Wprowadzenie innowacji w praktyki bankowe na Ukrainie i na świecie
12:15 Sergii Ostrianyn Logistyka dystrybucji usług na rynkach pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej
12:30 Nataliia Khrystynko Płaca minimalna w Ukrainie i Polsce – próba porównania
12:45

Przerwa

13:00

Zdjęcie pamiątkowe

Sesja VII

Przewodniczy dr Marcin Winiarski
13:15 Michał Stencel Wysokie koszty minimalnej płacy
13:30 Patrycja Banaszczyk Mobbing w Polsce
13:45 Anna Modrzejewska Skutki transferów pieniężnych od emigrantów w ujęciu ekonomicznym
14:00 Anna M. Strach Ekonomiczne skutki opodatkowania Polaka
14:15 Sławomir Bednarek Metody wspierania przedsiębiorców w środowiskach startupowych
14:30 Barbara Gradzik Startupy w Polsce. Sukces czy porażka?
14:45 Justyna Hałka Alokacja czynników produkcji i ich skutki
15:00 Bartłomiej Dudek Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na zatrudnienie w regionie na przykładzie Huty Częstochowa oraz Huty Katowice
15:15 Joachim Leonarski Znaczenie marketingu personalnego w organizacji
15:30 Bartosz Drajewicz Marketing dla grupy docelowej 50+
15:45 Anna Kosielska Nonsens płacy minimalnej – jej skutki i wpływ na bezrobocie
16:00

Uroczyste zamknięcie konferencji

Kolejność wystąpień może ulec zmianie.

 

Główny organizator:

dr Marcin Winiarski – INE WPAE UWr, CEDIMES Polska

Komitet organizacyjny:

Anna Modrzejewska

Emilia Szabat

Joachim Leonarski
mgr Justyna Ziobrowska
oraz:
zespół członków Naukowego Koła Ekonomistów

25 listopada 2015

Patronaty honorowe

Kategorie: Ogólna — Admin @ 10:26

Czujemy się zaszczyceni mogąc poinformować, że

XIII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa

„CZŁOWIEK, PRZEDSIĘBIORSTWO, GOSPODARKA ŚWIATOWA:

PRACA, PŁACA, MIGRACJE”

otrzymała patronaty honorowe:

Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie.

Dołożymy wszelkich starań, aby tegoroczna edycja MSKN była utrzymana na jak najwyższym poziomie 🙂

Patronat honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego

29 października 2015

Uwaga doktoranci WPAE

Kategorie: Ogólna — Admin @ 13:10

Dr Marcin Winiarski INE w imieniu
Organizatorów: Instytutu Nauk Ekonomicznych, Instytutu CEDIMES oraz Naukowego Koła Ekonomistów
serdecznie zaprasza do czynnego udziału 4-5 grudnia 2015 r.

 w XIII MIĘDZYNARODOWEJ STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:
„Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa:
praca, płaca, migracje”

Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia ekonomiczno-prawne pracy i wynagrodzenia za nią, jak również obecne problemy migracyjne w Europie i na świecie.

Szczegółowe problemy umieszczone zostały na stronie NKE, jak i na stronie Facebook https://www.facebook.com/NKE.WPAiE.UWr

PROPOZYCJE REFERATÓW PROSZĘ ZGŁASZAĆ NA KARCIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI

KARTA ZGŁOSZENIA

Następna strona »

© 2001-2013 Naukowe Koło Ekonomistów | Wojciech Ignaczewski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski