Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

24 listopada 2016

Zaproszenie na XIV MSKN

Kategorie: Ogólna — Milena Kil @ 19:51

Serdecznie zapraszamy na XIV Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową pt „Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa: Wyzwania Srebrnej Gospodarki”organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów w dniach 2-3 grudnia 2016 r.  Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram:


PIĄTEK, 02.12.2016 – sala 2D im. W. Świdy

9:45 Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie gości: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego -prof. dr hab. Adam Jezierski, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego- prof. dr hab. Karol Kiczka
10:00    wystąpienie prof. dr hab. Leona Olszewskiego poświęcone pamięci dra Marcina Winiarskiego
10:15 Debata naukowa z udziałem: Bolesława Melucha (Związek Banków Polskich,  Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej),dr hab. Joanny Szczepańskiej – Gierachy (Fundaca Siwy Dym), Roberta Pawliszko

(Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego),dr hab. prof. nadzw. SGH Waldemara Rogowskiego (Szkoła Główna Handlowa, Biuro Informacji Kredytowej)dr Elżbiety Trypka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), dr Łukasza Jurka(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Moderator – prof. Witold Kwaśnicki.

11:45   Przerwa
12:15 prof. Volodymyr Kharko, prof. Viktor Shtanko -Uniwersytet im I. Franki we Lwowie
  PANEL I
12:45 Jakub Wysmyk (SklepikSeniora.pl)
13:00 mgr Mariusz Onufer,

mgr Dariusz Burawski

Wpływ polityki państwa na rozwój srebrnej gospodarki  w oparciu o fundusze europejskie
13:20 mgr Marcin Pleśniak Pleśniak Fundacja jako forma aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i starszych
13:35 Przerwa obiadowa
  PANEL II
14:15 Milena Kil Statystyczne ujęcie skali srebrnej gospodarki
14:30 mgr Tomasz Popiel Prognoza demograficzna Polski – wyzwanie dla polskiej gospodarki
14:45 mgr Ewa Całus Rola informacji gospodarczej dla konsumenta III wieku
15:00 mgr Piotr Nowak Sprawiedliwość pokoleniowa – cel, idea czy mrzonka?
15:15       mgr Justyna Ziobrowska Potencjał ekonomiczny tzw. „Srebrnej Armii”: konsumenci, nabywcy, mentorzy
15:30 mgr Daniel Butyter Potencjał ekonomiczny srebrnej gospodarki na Ukrainie
15:45 mgr Małgorzata Januszewska Zachowania seniorów na rynku dóbr kultury

 

16:00 mgr Katarzyna Godek Ekonomiczne aspekty funkcjonowania uniwersytetów III wieku
16:15 Przerwa
  PANEL III
16:45 Piotr Lipiński Wyzwania polityki senioralnej w systemie ochrony zdrowia
17:00 mgr Damian Klimas Wartość informacji o zdrowiu i przetwarzanie ich zgodnie z prawem w świetle prawodawstwa europejskiego
17:15 mgr Agnieszka Regiec Polityka zdrowotna UE związana z kryzysem gospodarczym
17:30 mgr Jan Ludwik Pensioners as Recipients of Services in Cross Border Medical Care in EU
17:45 mgr Katarzyna Smyk Opieka farmaceutyczna jutra – prawne aspekty dostępu farmaceuty do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta – seniora
18:00 mgr Elżbieta Sieradzka Ograniczenia swobody działalności gospodarczej na rynku aptekarskim
18:15 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
 
 
SOBOTA, 03.12.2016 – sala konferencyjna, budynek DELTA, Wrocławski Park Technologiczny
10:15 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
  PANEL IV
10:45 mgr Agnieszka

Zdęba- Mozoła

„Srebrna Armina” na etacie- wyzwania dla realizacji zatrudnienia w Polsce

 

11:00 Sylwia Jańska Ubóstwo i wykluczenie osób starszych na przykładzie wybranych krajów UE
11:15 Krystian Domański Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych w Polsce
11:30 Hanna Kaźmierczak Jak będzie wyglądać moja przyszła emerytura?
11:45 Przerwa
  PANEL V
12:15 Lyubomyr Polyuha Graph Theory in Information and Economic Security
12:30 Julia Lukovska Investment climate in Ukraine: reality and prospects
12:45 Anastasia Oleksiyevych Corruption in Ukraine
13:00 Maria Yaremyk Financial instruments of stimulation of innovation activity in Ukraine
13:15 Andriy Byy Makroekonomika: aktualne gospodarcze trendy i sytuacja  inwestycyjna w Ukrainie
13:30 Przerwa
  PANEL VI
14:15 mgr Jarosław Firlit                   Odwrócona hipoteka dedykowanym produktem dla „srebrnego rynku”
14:30 mgr Monika Stępkowska Wyłudzenia mieszkań od osób starszych
14:45 mgr Maria Górnicka                Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym
15:00 mgr Elżbieta

Kocowska– Siekierka

Idea cohousingu jako odpowiedź na „starzenie się” współczesnych miast. Pytania o formę prawną.
15:15 mgr Michał Kiedrzynek Zadania samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury dla poprawy jakości życia osób starszych
15:30 Przerwa  
  PANEL VII
16:00 mgr Katarzyna Śliwak Finansowanie i realizacja polityki senioralnej w Niemczech
16:15 Sajid Chishty Silver Economy in Pakistan
16:30 mgr Łukasz Orłowski Gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze
16:45 mgr Anna Kuchciak  Gminna rada seniorów – „głos doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej
17:00 mgr Zuzanna Witek Nieuczciwa lub zakazana reklama skierowana do seniorów
17:15 Uroczyste zamknięcie konferencji

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Główny Organizator

dr Marcin Winiarski- INE, WPAE UWr, CEDIMES Polska

Koordynator z ramienia Zarządu NKE

Milena Kil

Koordynator ds. organizacyjnych i sponsoringu,

Pełniąca obowiązki głównego organizatora:

mgr Małgorzata Januszewska

Koordynator ds. organizacyjnych:

mgr Justyna Ziobrowska

Koordynator ds. rozliczeń finansowych
Sylwia Jańska

Koordynator ds. promocji konferencji

Joachim Leonarski

oraz:
zespół członków Naukowego Koła Ekonomistów

 

2 listopada 2016

uroczystość pogrzebowe dr Marcina Winiarskiego odbędą się dnia 5.11.2016r

Kategorie: Ogólna — Milena Kil @ 08:28

Informujemy, że uroczystość pogrzebowe dr Marcina Winiarskiego odbędą się dnia 5.11.2016r o godzinie 11 na Cmentarzu Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

31 października 2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2016 r. zmarł Opiekun Naukowego Koło Ekonomistów – dr Marcin Winiarski.

Kategorie: Ogólna — Milena Kil @ 13:03
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2016 r. zmarł Opiekun Naukowego Koło Ekonomistów – dr Marcin Winiarski. W zmarłym tracimy znakomitego Pedagoga i przede wszystkim szlachetnego Człowieka.
Spoczywaj w pokoju kochany Doktorze.

21 października 2016

Akademia Marketingu- ” Badania jakościowe i ilościowe”

Kategorie: Ogólna — Milena Kil @ 16:17

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim z cyklu Akademii Marketingu.

Spotkanie pt. ” Badania jakościowe i ilościowe” odbędzie się w najbliższy wtorek  ( 25.10.2016r) o godzinie 17:00 w sali 2.05D i zostanie poprowadzone przez dr. Marcina Winiarskiego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu! Do zobaczenia 😉

14 października 2016

Zaproszenie na DEBATĘ EKONOMICZNĄ

Kategorie: Ogólna — Milena Kil @ 15:21

Serdecznie zapraszamy Państwa  na debatę ekonomiczną pt.” Białoruska gospodarka po upadku Związku Radzieckiego, albo 25 lat w pętli populizmu” , która w ramach VIII Festiwalu  Niezależnej Kultury Białoruskiej odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Zaplanowana ona jest 20 października 2016r. o godz. 16:00 w sali Amf AC w budynku C.

Do zobaczenia! J

10 października 2016

Rekrutacja do NKE!

Kategorie: Ogólna — Milena Kil @ 16:13

Naukowe Koło Ekonomistów serdecznie zaprasza na spotkania organizacyjno- rekrutacyjne. Odbędą się one 11 i 18 października o godzinie 17:00 w Sali 2.05D.

Do zobaczenia! 🙂

Second Wrocław Economic Policy Symposium on Competitiveness: Open Innovation, Energy, and the Internet of Things

Kategorie: Ogólna — Milena Kil @ 16:10

Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów wraz z dr Marcinem Winiarskim oraz dr Sebastianem Jakubowskim serdecznie zapraszają na:

Second Wrocław Economic Policy Symposium on Competitiveness: Open Innovation, Energy, and the Internet of Things

Sympozjum odbędzie się 15 października 2016 roku w godz. 11:00 – 13:15 w sali 2.05D i zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

 

Program :

11:00   Opening and Introduction
Dr  Sebastian Jakubowski, Wrocław University

11:10    Embracing Change and Shaping Open Innovation in Europe:
Evidence-Based Policy for Prosperity in the Global Knowledge Economy

Daniel W. Bloemers, M.A.; Brussels, Belgium

In a globalized and knowledge-based economy, innovation is key to business competitiveness and to the solution of societal challenges. By definition, innovation is about change. In recent years, however, practices of so-called Open Innovation have become increasingly pervasive, changing the very way change happens.

Starting from a review of key concepts determining competitiveness in the global knowledge economy, this presentation will first provide an overview of academic research on practices and implications of Open Innovation. The speaker will then share insights into the ongoing work of the European Commission and the OECD to (re-)define, capture and measure innovation in cross-border contexts, and to develop evidence-based policies aiming at building international value chains. Lastly, the speaker will reflect on practices of policy-making in Europe more broadly, inviting an open discussion on current European affairs as well as medium-term challenges.

12:10    The Internet of Things in Energy:
Challenges and Opportunities for European Industries and Societies

Daniel Iglhaut, M.A., M.Sc.; TÜV Rheinland Consulting GmbH, Berlin, Germany


The massive deployment of connected devices throughout society will dramatically change the realms of communication, energy supply, and transport, related business models, and – last but not least – our personal lives. The European energy industry will be among the first to be fully digitalized. The implementation of the Internet of Things and the opportunities and threats it poses to incumbents, new players and prosumers will therefore be particularly pronounced in the realm of energy.

After a theoretical and conceptual introduction, this presentation will provide an overview of the changing conditions for the Internet of Things in energy. Fundamental challenges faced by energy and telecommunication companies, such as the security of critical infrastructures, cybersecurity or the maintenance of operation in crisis, will be highlighted. Moreover, different European perspectives to energy and communication infrastructure will be examined.

13:00   Open Discussion and Outlook

13:15   Closing

 

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny:  Dr Marcin Winiarski

Dr Sebastian Jakubowski

Milena Kil

 

 

6 czerwca 2016

Sztuka wystąpień publicznych

Kategorie: Ogólna — Admin @ 16:12

Naukowe Koło Ekonomistów serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Sztuka wystąpień publicznych”, które poprowadzi mgr Justyna Ziobrowska.

Na spotkaniu dowiemy się m.in. jak pokonać tremę przed wystąpieniem publicznym, w jaki sposób mówić, aby nas słuchano, jak dobrze wykorzystywać środki audiowizualne oraz jakich błędów unikać.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w najbliższy wtorek o godz. 17:00 do sali 2.03D.

Do zobaczenia 🙂

31 maja 2016

Drugie Międzynarodowe Sympozjum Polityki Gospodarczej

Kategorie: Ogólna — Admin @ 12:43

Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów wraz z dr. Marcinem Winiarskim oraz dr. Sebastianem Jakubowskim zapraszają na Drugie Międzynarodowe Sympozjum Polityki Gospodarczej: „Competitiveness in the Global Knowledge Economy – Business Innovation, Policy, Infrastructure and Societal Dialogue”, które odbędzie się w dniu 4 czerwca (sobota) w godz. 11:00 – 14:00 w sali im. Witolda Świdy 2D.

Sympozjum zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

 

Program:

11:00 Opening and Introduction

Dr. Sebastian Jakubowski, Wroclaw University

11:10 Key Enabler for European Competitiveness:

Internationally Interconnected Innovation

Daniel W. Bloemers, M.A.; Brussels, Belgium

This presentation will provide a conceptual introduction to business competitiveness in the global knowledge economy, highlighting internationally interconnected innovation as an increasingly important driver. Building upon an overview of business practices in international knowledge transfer, the presentation will shed light on the role of the public sector in the global knowledge economy. It will explore instruments and global trends of innovation policy, before zooming in on selected policy practices at EU level.

12:00 Key Enabler for European Competitiveness:

Energy and Communication Infrastructure

Daniel Iglhaut, M.A., M.Sc.; TÜV Rheinland Consulting GmbH, Berlin, Germany

Alongside modern innovation systems, resilient and flexible energy and communication infrastructures are crucial for European competitiveness. The European Digital Agenda aims at the vast deployment of broadband communication infrastructure across Europe to induce innovation and competition. At the same time, the ongoing transformation towards a `smarter´ energy system leads to constantly increasing needs to transmit and process data of `prosumers´. This imposes two significant challenges: How can synergies in joint cross-sectoral infrastructure deployment be realized, and to what extent can existing ICT infrastructure be used for smart grids and smart metering?

After a short theoretical and conceptual introduction, this presentation will provide a brief overview of the European regulatory framework for joint infrastructure deployment. Fundamental challenges faced by energy and telecommunication companies will be highlighted. Moreover, different European approaches to cooperative infrastructure deployment will be examined.

12:50 Drivers of Competitiveness Under Fire:

Controversies, Societal Dialogue and Political Communication

Markus P. Raschke, M.Sc.; Munich, Germany

Building upon the preceding analyses, this presentation will explore controversies and mechanisms of societal acceptance management around political and infrastructural measures aiming at increased competitiveness. Firstly, it will highlight societal concerns regarding large-scale infrastructure projects, such as the construction of high-voltage power transmission lines. Discussing specific cases, it will provide an introduction to the concept of societal dialogue. Secondly, the presentation will portray political and societal controversies around international trade agreements, such as TTIP and CETA, in the U.S. and German-speaking countries. Alternative mechanism of societal dialogue, political inclusion and civil participation in Germany, Lithuania, and Switzerland will be explained as examples of political communication upside-down.

13:40 Discussion on Drivers and Barriers of European Competitiveness

14:00 Closing

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Marcin Winiarski

Dr Sebastian Jakubowski

Anna Modrzejewska

14 kwietnia 2016

„Konferencja jako produkt marketingowy – aspekty organizacyjne”

Kategorie: Ogólna — Admin @ 17:59

W najbliższy wtorek (19 kwietnia) zapraszamy na spotkanie NKE pt. „Konferencja jako produkt marketingowy – aspekty organizacyjne”, które poprowadzi dr Marcin Winiarski. Spotkanie odbędzie się w sali 2.03 bud. D o godzinie 17:00. Do zobaczenia!

Następna strona »

© 2001-2013 Naukowe Koło Ekonomistów | Wojciech Ignaczewski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski