Co możesz zyskać z NKE:

  • kontakt z przedstawicielami i liderami branży sektora zarówno prywatnego jak i państwowego

  • wszechstronny rozwój talentów i zainteresowań

  • sprawdzenie się jako organizator Międzynarodowych Konferencji, event’ów, sympozjów, oraz cyklicznych wydarzeń skupiających uwagę przedstawicieli środowiska biznesowego

  • umiejętność pracy w grupie, która rozszerzy Twoje horyzonty myślenia

  • uczestnictwo w warsztatach z udziałem specjalistów

  • praktyki i staże w renomowanych firmach, z którymi współpracujemy

  • możliwość publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się na Liście Ministerialnej

  • pozyskiwanie umiejętności wystąpień publicznych zdobywana w praktyce

  • umiejętność negocjowania i zawierania umów sponsorskich i partnerskich

  • wyjazdy szkoleniowo – integracyjne

A przede wszystkim nowych przyjaciół, świetną zabawę i integracje przy przysłowiowym „Tymbarku”

Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa

Podczas wszystkich edycji wydarzenie zgromadziło setki uczestników i referentów.  Wartością dodaną tego wydarzenia są publikacje naukowe składające się z najlepszych referatów, wygłaszanych przez studentów podczas konferencji, które (dzięki współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego) są jedną z najdłużej wydawanych cyklicznie publikacji naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego zarówno w formie tradycyjnej jak i zdigitalizowanej.

Organizacja „Dni Ekonomii” na WPAE

Corocznie, wiosną promujemy kierunek Ekonomia wśród studentów WPAE oraz pokazujemy im, że wiedza przez nich zdobywana może być podstawą nie tylko naukowego ale i zawodowego sukcesu. Stąd poza wykładami i prezentacjami o tematyce ekonomicznej, organizujemy spotkania z absolwentami kierunku, którzy odnieśli sukces w biznesie i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami.

Badania Jakościowe

Badania dotyczące poziomu nauczania na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, zlecane NKE przez Dziekana Wydziału. Wykonywana praca niejednokrotnie stanowi jeden z wielu czynników branych pod uwagę przez Państwową Komisję Akredytacyjną przy wydawaniu opinii dotyczących jakości nauczania na WPAE.

Zagraniczne i Krajowe Międzynarodowe Konferencje Naukowe

Bierzemy czynny udział w największej pod względem publikacji naukowych Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która  co roku odbywa się na Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie, wnosząc swój wkład w postaci referatów, które wchodzą w skład publikacji pokonferencyjnej.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text. captcha txt