publikacje

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

„Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” nawiązują do tradycji „Prac Prawniczych” publikowanych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Prawa UWr. Obecnie artykuły są pisane przez młodych naukowców i wpływają na odrodzenie studenckiego ruchu naukowego, oraz zaspokajają potrzebę dokumentacji rezultatów różnego rodzaju inicjatyw naukowych studentów.

Czytelnik znajdzie w nim artykuły, które powstały na bazie wygłaszanych na konferencjach naukowych referatów studentów i doktorantów WPAiE jak i gości Wydziału przyjeżdżających do Wrocławia. W pracach znajdują się również artykuły zgłoszone do publikacji, a przygotowane w ramach seminarium doktoranckich.

Publikowane artykuły dotyczą różnych dziedzin i poruszają szeroki zakres tematów. Częstotliwość ukazywania się „Prac” wymaga dokonywania wyboru najlepszych tekstów, ułatwionego dzięki pomocy recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy dokładają wszelkich starań, aby publikowane artykuły spełniały wysokie wymagania stawiane publikacjom naukowym.

Abstrakty artykułów opublikowanych w „Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także – na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH – w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.
Półrocznik. Format B5

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text. captcha txt