XIII MIĘDZYNARODOWĄ STUDENCKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ – „CZŁOWIEK, PRZEDSIĘBIORSTWO, GOSPODARKA ŚWIATOWA: PRACA, PŁACA, MIGRACJE”

z okazji 70-lecia wrocławskiego środowiska naukowego pod patronatem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marka Bojarskiego i Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Włodzimierza Gromskiego

„CZŁOWIEK, PRZEDSIĘBIORSTWO, GOSPODARKA ŚWIATOWA: PRACA, PŁACA, MIGRACJE”

PROGRAM KONFERENCJI:
PIĄTEK, 04.12.2015

9:45
Sala 2D im. Witolda Świdy:
Powitanie gości.

Uroczyste otwarcie konferencji: prof. Marek Bojarski (Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Włodzimierz Gromski (Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii) i prof. Urszula Kalina-Prasznic (Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych)

Wystąpienia:
Tomasza Wójcika (Członka Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie),
prof. Volodymyra Kharko i prof. Viktora Shtanko (Uniwersytet im I. Franki we Lwowie) – Sytuacja społeczno-ekonomiczna na Ukrainie,
prof. Leona Olszewskiego (CEDIMES Polska) – Międzynarodowe problemy zatrudnienia i migracji

11:15
Przerwa kawowa

11:30
Sala 2D im. Witolda Świdy:
Debata z udziałem:

p. Minister Ilony Antoniszyn-Klik (Ministerstwo Gospodarki),
p. Dyrektora Jacka Sutryka (Urząd Miejski Wrocławia), Michała Górskiego (Nowoczesna), Pawła Hreniaka (PiS), Piotra Uhle (PO).
Moderator dyskusji: prof. Witold Kwaśnicki (INE)

Sesja II
Wprowadzenie do problematyki konferencji: dr Marcin Winiarski (INE WPAE UWr)

Przewodniczy prof. Urszula Kalina-Prasznic (INE WPAE UWr)

13:15
mgr Łukasz Stępkowsk

Application of Protocol no. 30 to the EU Treaties to Polish employees – much ado about nothing?

13:30
mgr Sebastian Solecki

Ochrona bezpieczeństwa pracowników z perspektywy prawa karnego

13:45
mgr Monika Szczepańska

Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową na gruncie polskiego Kodeksu Karnego

14:00
Konrad Hupało

Karnoprawne ujęcie naruszenia praw pracowniczych

14:15
mgr Tomasz Juraszek

Polski rynek pracy a zagrożenia psychospołeczne

14:30
mgr Bartłomiej Jaworski

Nowa ustawa o cudzoziemcach szansą na pozyskanie szczególnie pożądanych imigrantów

14:45
Przerwa

Sesja III Przewodniczy prof. Volodymyr Kharko

15:30
mgr Arkadiusz Sieroń

Ekonomiczna teoria migracji. Wnioski dla kryzysu imigracyjnego w Europie

15:45
mgr Bartosz Szymkow

Emigracja zarobkowa w Irlandii perspektywą lepszego życia i szansą na rozwój osobisty i zawodowy

16:00
Inna Bevza

Ekonomiczne przyczyny migracji obywateli Ukrainy do Polski w latach 1991 – 2015

16:15
mgr Magdalena Debita

Legalni i nielegalni imigranci w Europie. Kultura przyjęcia

16:30
Khrystyna Khudyak

Sposoby legalizacji pobytu w Polsce obywateli państw spoza UE

16:45
mgr Justyna Ziobrowska

Rola organizacji Trzeciego Sektora w przyjmowaniu imigrantów

17:00
Przerwa

Sesja IV Przewodniczy prof. Viktor Shtanko

17:15
mgr Joanna Czesak

Migracja zawodowa farmaceutów w Unii Europejskiej

17:30
mgr Katarzyna B. Śliwak

Migracje jako szansa dla systemów emerytalnych państw Europy Zachodniej – kazus Niemiec i Wielkiej Brytanii

17:45
Maciej Świderski

Szanse i zagrożenia dla polskiego systemu emerytalnego

18:00
Anna Rabiak

Wpływ exodusu syryjskiego na usprawnienia portali społecznościowych – pomoc humanitarna czy pomysł na biznes?

18.15
mgr Krzysztof Maruszczak

Motywacja jako klucz do sukcesu przedsiębiorstwa

18:30
Zakończenie pierwszego dnia konferencji

SOBOTA, 5.12.2015

Sala konferencyjna w budynku DELTA Wrocławskiego Parku Technologicznego
Sesja V Wprowadzenie do problematyki drugiego dnia konferencji: dr Marcin Winiarski
Przewodniczy Sergiej Kasjan

9:30
mgr Katarzyna Godek

Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie Powiatu Kępińskiego

9:45
mgr Paweł Łagowski

Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych

10:00
mgr Damian Klimas

Międzynarodowy Business Process Outsourcing – istota, rodzaje, aspekty prawne

10:15
mgr Monika Szczotkowska

Pracowniczy Corporate social responsibility jako czynnik zwiększający konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy

10:30
mgr Daniel Butyter

Zatrudnienie obywateli Republiki Ukrainy w Unii Europejskiej – Aspekty prawne i ekonomiczne

Sesja VI Przewodniczy prof. Volodymyr Kharko

10:45
Lyubomyr Polyuha

Informative and analytical platform for enterprise project management

11:00
Andrii Byi

Konieczność zarządzania w makro i mikro poziomach ekonomicznych a specyficzność podejmowania decyzji

11:15
Yuliya Lukovska

The impact of foreign capital on national banking systems

11:30
Mariya Yaremyk

The development of international tax competition in globalization

11:45
Alla Lykova

The role of the UE to improve the Ukrainian business climate

12:00
Tetiana Podoliak

Wprowadzenie innowacji w praktyki bankowe na Ukrainie i na świecie

12:15
Sergii Ostrianyn

Logistyka dystrybucji usług na rynkach pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej

12:30
Nataliia Khrystynko

Płaca minimalna w Ukrainie i Polsce – próba porównania

12:45
Przerwa

13:00
Zdjęcie pamiątkowe

Sesja VII Przewodniczy dr Marcin Winiarski

13:15
Michał Stencel

Wysokie koszty minimalnej płacy

13:30
Patrycja Banaszczyk Mobbing w Polsce

13:45
Anna Modrzejewska

Skutki transferów pieniężnych od emigrantów w ujęciu ekonomicznym

14:00
Anna M. Strach

Ekonomiczne skutki opodatkowania Polaka

14:15
Sławomir Bednarek

Metody wspierania przedsiębiorców w środowiskach startupowych

14:30
Barbara Gradzik

Startupy w Polsce. Sukces czy porażka?

14:45
Justyna Hałka

Alokacja czynników produkcji i ich skutki

15:00
Bartłomiej Dudek

Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na zatrudnienie w regionie na przykładzie Huty Częstochowa oraz Huty Katowice

15:15
Joachim Leonarski

Znaczenie marketingu personalnego w organizacji

15:30
Bartosz Drajewicz

Marketing dla grupy docelowej 50+

15:45
Anna Kosielska

Nonsens płacy minimalnej – jej skutki i wpływ na bezrobocie

16:00
Uroczyste zamknięcie konferencji

Główny organizator:
dr Marcin Winiarski – INE WPAE UWr, CEDIMES Polska
Komitet organizacyjny:
Anna Modrzejewska
Emilia Szabat
Joachim Leonarski
mgr Justyna Ziobrowska
oraz:
zespół członków Naukowego Koła Ekonomistów

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text. captcha txt