XIV Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową pt „Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa: Wyzwania Srebrnej Gospodarki”
organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów w dniach 2-3 grudnia 2016 r.

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram:

PIĄTEK, 02.12.2016
sala 2D im. W. Świdy
9:45

Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie gości: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego -prof. dr hab. Adam Jezierski, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego- prof. dr hab. Karol Kiczka
10:00 wystąpienie prof. dr hab. Leona Olszewskiego poświęcone pamięci dra Marcina Winiarskiego
10:15 Debata naukowa z udziałem: Bolesława Melucha (Związek Banków Polskich, Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej), dr hab. Joanny Szczepańskiej – Gierachy (Fundaca Siwy Dym), Roberta Pawliszko
(Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego), dr hab. prof. nadzw. SGH Waldemara Rogowskiego (Szkoła Główna Handlowa, Biuro Informacji Kredytowej) dr Elżbiety Trypka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), dr Łukasza Jurka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Moderator – prof. Witold Kwaśnicki.

11:45
Przerwa

12:15

prof. Volodymyr Kharko, prof. Viktor Shtanko -Uniwersytet im I. Franki we Lwowie

PANEL I

12:45

Jakub Wysmyk (SklepikSeniora.pl)

13:00

mgr Mariusz Onufer, mgr Dariusz Burawski Wpływ polityki państwa na rozwój srebrnej gospodarki w oparciu o fundusze europejskie

13:20

mgr Marcin Pleśniak Pleśniak Fundacja jako forma aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i starszych

13:35
Przerwa obiadowa

PANEL II

14:15

Milena Kil Statystyczne ujęcie skali srebrnej gospodarki

14:30

mgr Tomasz Popiel Prognoza demograficzna Polski – wyzwanie dla polskiej gospodarki

14:45

mgr Ewa Całus Rola informacji gospodarczej dla konsumenta III wieku

15:00

mgr Piotr Nowak Sprawiedliwość pokoleniowa – cel, idea czy mrzonka?

15:15

mgr Justyna Ziobrowska Potencjał ekonomiczny tzw. „Srebrnej Armii”: konsumenci, nabywcy, mentorzy

15:30

mgr Daniel Butyter Potencjał ekonomiczny srebrnej gospodarki na Ukrainie

15:45

mgr Małgorzata Januszewska Zachowania seniorów na rynku dóbr kultury

16:00

mgr Katarzyna Godek Ekonomiczne aspekty funkcjonowania uniwersytetów III wieku

16:15
Przerwa

PANEL III

16:45

Piotr Lipiński Wyzwania polityki senioralnej w systemie ochrony zdrowia

17:00

mgr Damian Klimas Wartość informacji o zdrowiu i przetwarzanie ich zgodnie z prawem w świetle prawodawstwa europejskiego

17:15

mgr Agnieszka Regiec Polityka zdrowotna UE związana z kryzysem gospodarczym

17:30

mgr Jan Ludwik Pensioners as Recipients of Services in Cross Border Medical Care in EU

17:45

mgr Katarzyna Smyk Opieka farmaceutyczna jutra – prawne aspekty dostępu farmaceuty do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta – seniora

18:00

mgr Elżbieta Sieradzka Ograniczenia swobody działalności gospodarczej na rynku aptekarskim

18:15
Zakończenie pierwszego dnia konferencji

SOBOTA, 03.12.2016
sala konferencyjna, budynek DELTA,
Wrocławski Park Technologiczny

10:15
Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

PANEL IV

10:45

mgr Agnieszka Zdęba- Mozoła „Srebrna Armina” na etacie- wyzwania dla realizacji zatrudnienia w Polsce

11:00

Sylwia Jańska Ubóstwo i wykluczenie osób starszych na przykładzie wybranych krajów UE

11:15

Krystian Domański Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych w Polsce

11:30

Hanna Kaźmierczak Jak będzie wyglądać moja przyszła emerytura?

11:45
Przerwa

PANEL V

12:15

Lyubomyr Polyuha Graph Theory in Information and Economic Security

12:30

Julia Lukovska Investment climate in Ukraine: reality and prospects

12:45

Anastasia Oleksiyevych Corruption in Ukraine

13:00

Maria Yaremyk Financial instruments of stimulation of innovation activity in Ukraine

13:15

Andriy Byy Makroekonomika: aktualne gospodarcze trendy i sytuacja inwestycyjna w Ukrainie

13:30
Przerwa

PANEL VI

14:15

mgr Jarosław Firlit Odwrócona hipoteka dedykowanym produktem dla „srebrnego rynku”

14:30

mgr Monika Stępkowska Wyłudzenia mieszkań od osób starszych

14:45

mgr Maria Górnicka Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym

15:00

mgr Elżbieta Kocowska– Siekierka Idea cohousingu jako odpowiedź na „starzenie się” współczesnych miast. Pytania o formę prawną.

15:15

mgr Michał Kiedrzynek Zadania samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury dla poprawy jakości życia osób starszych

15:30
Przerwa

PANEL VII

16:00

mgr Katarzyna Śliwak Finansowanie i realizacja polityki senioralnej w Niemczech

16:15

Sajid Chishty Silver Economy in Pakistan

16:30

mgr Łukasz Orłowski Gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze

16:45

mgr Anna Kuchciak Gminna rada seniorów – „głos doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej

17:00

mgr Zuzanna Witek Nieuczciwa lub zakazana reklama skierowana do seniorów

17:15
Uroczyste zamknięcie konferencji

Główny Organizator
dr Marcin Winiarski– INE, WPAE UWr, CEDIMES Polska
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Milena Kil
mgr Małgorzata Januszewska
mgr Justyna Ziobrowska
Sylwia Jańska
Joachim Leonarski
Justyna Jarek
oraz:
zespół członków Naukowego Koła Ekonomistów

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text. captcha txt